Situem les xarxes socials en el temps!

Avui a l'hora de projecte hem presentat les nostres línies del temps. Les hem enganxat totes a la pissarra I hem decidit quina era la més vistosa. Després l' hem penjat al suro de la classe I ja llueix amb la resta d' informació.
A classe s'ha tornat a generar debat sobre si Whatsapp és una xarxa social o no... La meitat de la classe pensa que sí I l' altra meitat que no. Finalment hem decidit fer un debat. Divendres portarem informació, I per grups,  la treballarem.
El proper dilluns farem el debat. Quins nervis!

No hay comentarios:

Publicar un comentario